Σάββατο, 19 Απριλίου 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΑΣ ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ

Μετά από την πρώτη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεχίζεται η δράση μπαίνοντας η ομάδα σε άλλη τροχιά, με νέα άτομα και νέες ιδέες το Σάββατο 26 Απριλίου. Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται απαραίτητη.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το διοικητικό συμβούλιο του ΓΑΣ ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ καλεί  σε τακτική Γενική συνέλευση όλα τα μέλη του την Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 και ώρα 18,00 στα γραφεία  του Πολιτιστικού συλλόγου Αγ. Ιωάννη στην οδό Γαζίου και Ταντάλου και σε περίπτωση  μη συμπλήρωσης απαρτίας το Σάββατο 26 Απριλίου στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.
Όλα τα μέλη θα πρέπει να είναι ταμιακά εντάξει  τα τελευταία 2 έτη.
Τα θέματα της γενικής συνέλευσης είναι:
Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2012 και 2013
Διαγραφή μελών που δεν είναι ταμιακά εντάξει.
Εξουσιοδότηση του νέου Δ.Σ για τροποποίηση του καταστατικού.
Οριστικοποίηση συνδρομής μελών και φίλων ομάδας.
Απαλλαγή μελών Δ.Σ από κάθε διαχειριστική ευθύνη.
«ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.