Δ.Σ. ΑΝΔΡΟΓΕΑ

 Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την παραίτηση του κ. Ευάγγελου Σηφάκη από 24/11/19.
  • ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Εμμανουήλ Πρόεδρος
  • ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Φωτίου Αντιπρόεδρος
  • ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΜΙΛΤΟΣ του Χριστοφόρου Γενικός Γραμματέας
  • ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του Γεωργίου Ταμίας
  • ΤΟΥΛΟΥΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  του Μιχαήλ Ειδικός γραμματέας
  • ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου Γενικός Αρχηγός