Δ.Σ. ΑΝΔΡΟΓΕΑ

 Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Απρίλιος 2018.
  • ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Εμμανουήλ Πρόεδρος
  • ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Φωτίου Αντιπρόεδρος
  • ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ιωάννου Γενικός γραμματέας
  • ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΜΙΛΤΟΣ του Χριστοφόρου Γενικός Αρχηγός
  • ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του Γεωργίου Ταμίας
  • ΤΟΥΛΟΥΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  του Μιχαήλ Ειδικός γραμματέας
  • ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου βοηθός ταμία